Zpět

SANDERSON T. IVAN (1911-1973)


Ivan Terence Sanderson

Spisovatel a zoolog Ivan Terence Sanderson je považován za jednoho z největších zoologů na světě. Narodil se 30 ledna 1911 v Edinburghu ve Skotsku. Patřil do kategorie slavných průzkumníků naší planety. Již od mládí brázdil neprozkoumané oblasti pralesů zemí třetího světa a pilně zaznamenával své zoologické objevy a bádání.

V roce 1932 tehdy 21letý Sanderson během expedice přes hory Assumbo v Kamerunu se setkal s obrovským létajícím kryptidem kterého identifikoval jako létajícího ještěra či obrovský druh netopýra. Tvor měl údajně ostrý zobák plný zubů, byl černý a dosahoval velikosti orla. Vědce napadl když s kánoí pádloval s kolegou přes řeku. Způsobil zděšení mezi domorodými průvodci. Sám Sanderson se později domníval že se jednalo o mimořádně velký exemplář netopýra (Hypsignathus monstrosus.)

Příběh a vyprávění získané při svých cestách od domorodců a lovců evropského původu jej inspirovalo k zamyšlení, že by snad na naší planetě mohlo ještě docházet k objevům neznámých nových druhů zvířat a v roce 1950 vydal svůj slavný revoluční článek k tomuto tématu, podložený sesbíranými fakty. Jeho článek v zoologických kruzích účinkoval jako nálož ekrazitu, společně s panem Bernardem Heuvelmansem získával příznivce pro založení Mezinárodní kryptozoologické společnosti. Jeho sláva otevírala oči a dveře mnoha osobností nebojících se bourat předsudky a hledat pravdu.

Během své činnosti se stal účastníkem slavné, dodnes neuzavřené kauzy „Ledový muž“ a též osobně podal zprávu o vlastním pozorování vodní příšery.
Stalo se to v roce 1933 kdy se střetl na kamerunské řece Mainvu, zřejmě díky nepozornosti, s obrovským vodním ještěrem u ústí do jeskyně, kterému najeli do cesty či přímo na záda. Domorodci prý tomuto zvířeti říkají mkuu-m-bembu. A odůvodňují jeho přítomnost absencí hrochů a krokodýlů v řece.

Bohužel v roce 1973 tento velký a slavný dobrodruh a zoolog zemřel.Jako dědictví zůstalo nám kryptozoologům po něm mnoho knih a odborných článků.Zcela jistě za svůj výzkum a zásluhy do našeho malého seznamu kryptozoologických osobností patří.Nahoru