Zpět

KRANTZ, GROVER: (1931-2002)


Grover Krantz

Hvězda americké kryptozoologie Grover Krantz se narodil 5. listopadu 1931 v Salt Lake City mormonského Utahu. Studoval na univerzitách v rodném Utahu, Kalifornii a Minnesotě, posléze v roce 1971 dosáhl doktorátu v antropologii. V roce 1968 se během studií Krantz připojil k projektu fakulty Washingtonské státní university jako fyzický antropolog. Během svého téměř 40 letého výzkumu v této instituci, Krantz publikoval vědecky velice zajímavé práce na nesčetném poli témat včetně lidského vývoje druhu a zeměpisného vývoje jazyků.

Jeho mimořádně plodná vědecká kariéra ale pro něj jako vědce nikdy neměla tak vysokou hodnotu jako osobní snaha prokázat existenci jeho obrovského vlasatého hominida zvaného „Big Foot „.Veškerý svůj osobní volný čas věnoval odhalení této velké záhady záhad a od sedmdesátých let minulého století kdy užaslému světu sdělil svoji naprosto revoluční teorii že se domnívá že Big Foot je potomek obrovské lidské bytosti zvané Gigantopithecus, jehož vymření bylo předpokládáno kolegy vědci téměř před 10,000 lety.Dr.Krantz však byl přesvědčen že tato legendární bytost nadále ve velice malém množství přežívá.

Vědecké kruhy se zřejmě poprvé dostali do zcela nové nezávidění hodné situace, zažité teorie a velice uznávaný kolega odborník na slovo vzatý, navíc s velkým renomé antropologické hvězdy. Pro prokázání svých teorií schopný natvrdo bez asistentů sám s puškou na medvědy prohledávat obrovské přírodní plochy a prověřovat důkazy v terénu.Osobnost mající všeobecné sympatie americké veřejnosti s kontakty na nejvyšší úrovni s automatickou dostupností kriminalistických technik.Zaměřenou k dosažení důkazů a potvrzení jeho výsledků výzkumu.Stal se pravidelným vedoucím účastníkem vědeckých debat v televizních debatách a díky svému vzdělání a solidnosti výzkumu získával čím dál větší podporu výzkumu u celé americké veřejnosti a neobyčejně velký mezinárodní ohlas.

Přestože oficiální vědecké kruhy brali jeho výzkum s rezervou roztály ledy nezájmu či pohrdání a svou nebojácností a zarputilostí dal podmět k celostátnímu zakládání klubů kryptozoologických nadšenců které ve svém státě či blízkém terénu nacházeli důkazy pro podložení jeho revolučních teorií. Začala takzvaná bigfootomanie která v podstatě trvá dodnes.

Během svého života se stal stejnou legendou jako pro nás středoevropany pan Jaroslav Mareš a jeho knihy dostávali do úžasu mnoho generací američanů.Lidi se zamýšleli nad zajímavostí a celkovou možností skutečnosti tématu a přestávali se bát oznámit sebemenší pozorování aniž by sklidili posměch tak jak tomu bylo před Krantzovou aktivitou.Po celý svůj život hledal po horách svého tajemného hominida až do své smrti v roce 2002.Jeho pečlivý výzkum a teorie se staly základem bádání pro nové velice početné generace amerických kryptozoologů a on sám jejich legendou.Nahoru