Pterosauři - létající plazi minulostiPoté, co plazi pronikli do různých prostředí na pevnině a usadili se i v oceánech, zbýval poslední úkol – vzlétnout a ovládnout i vzduch. Jsem přesvědčen že první pokusy nevznikaly aktivním způsobem, ale přeskakováním ze stromu na strom a první plazí aviatici připomínali veverky, či později poletuchy. Zcela jistě byl jejich let pasivní, bez možnosti měnit cíl doletu. Bohužel tito první létající ještěři jsou pouze dedukce a jejich skutečná existence doposud nebyla prokázána, ale má logické opodstatnění. První pterosauři se objevují v období triasu.
Během existence této velké rozvětvené skupiny vytvořili samostatný řád plazů – Pterosauria. Množství typů jasně vypovídá o jejich schopnosti přizpůsobení různým zdrojům potravy a též prostředí. Ano, já se nebojím říci i vylepšováním své aerodynamiky. Není žádnou záhadou, že pterosauři velice zajímali letecké konstruktéry.

Jejich kosterní pozůstatky jasně dokazují univerzálnost pterosaurů. Od dravých druhů až po velice zajímavý typ pterosaura Pterodaustro s filtrováním mořského planktonu za letu. Mnoho lidí si vzpomene na velryby s velice podobným mechanismem.
Pteranodon měl jednu zajímavou atypickou výbavu – jeho lebka byla zakončena hřebenem. U některých druhů suchozemských ještěrů byla funkce hřebenu objasněna jako komunikační. Vzduch proudící dutým hřebenem vydával zvuk. Hřeben též zřejmě sloužil k vylepšení leteckých vlastností Pteranodona.
Druh Rhamforhynchus gemmingi vlastnil ocas zakončený kosodélným křidélkem, velice připomínajícím naše soudobé letecké konstrukce.

Zde si dovolím poznamenat, ačkoliv zřejmě popudím mnoho příznivců pana Danikena, že jeho pradávné modely letadel nalézané na území starého Egypta nemusí být zmíněné dopravní prostředky mimozemšťanů. Mohou být výsledkem pozorování, možná v té době ještě žijících, Pterosaurů. Nesmíme zapomenout na dodnes hlášené případy z Angoly či Namibie. Velice dobře víme, že staří egypťané pořádali velké výpravy do afrického vnitrozemí a tudíž tyto figurky mohou mít velice jednoduše kultovní význam. Již zbarvení figurek by odpovídalo popisům pozorování na území USA.

Vážení čtenáři, mnoho z nás amatérských kryptozoologů si pod pojmem pterodaktyl představí létajícího dinosaura s velkými křídly a vroubkovanými zuby. Je to velký omyl, ve skutečnosti to vůbec nebyli dinosauři. Jejich variabilnost byla úžasná, od nejmenších druhů s rozpětím blánovitých křídel několika palců až po pteranodona s rozpětím 6 metrů. V roce 1972 byl v texaských skalách nalezen téměř úplný zkamenělý pteranodon. Na jihozápadě USA byl roku 1971 nalezen studentem Texaske univerzity Douglasem Lawsonem, ptakoještěr s rozpětím křídel skoro 12 metrů. Byl nazván po jednom z Aztéckých bohů Quetzalcoathus. Dnes vědci připouští maximální rozpětí až neuvěřitelných 18 metrů. Jak dokázalo něco tak mohutného vzlétnout je zatím předmětem spekulací. Profesor Percy Raymond z Harvardu se o létání těchto monster vyjádřil: Je to jedna z největších šíleností všech dob.

image

Co je však šokující, mnoho svědků tvrdí, že pterosauři přežívají ještě dnes. Je velice pozoruhodné, že hlášení o jejich spatření pochází z kaňonů v pouštních oblastech Texasu. Zde byli nalezeny některé z nejlépe zachovalých fosilních exemplářů těchto tvorů z doby vrcholu jejich nadvlády na obloze Země. Jejich pozorování ovšem nejsou omezena pouze na zmíněný Texas, hlášení též přicházejí z oblasti Tepuí v Jižní Americe a samozřejmě z oblasti Západní Afriky kde jsou uváděni jako Kongomato. Tyto krvelačné tvory popisujeme ve zvláštní kapitole a v tomto článku nebudou dále zmiňovány.

V polovině února 1976 tvrdily dvě sestry, že při návštěvě národního parku Big Bend v Texasu viděly velkého zubatého ptáka podobného netopýru, s černými kožnatými křídly. Odborníci sestrám předložili kresby a ty pozorovaného tvora určily jako pteranodona. Veřejnost brala jejich pozorování s rezervou do té doby než se objevilo pozorování další. A to 24 února u San Antonia. Tři učitelé spatřili, jak přímo nad jejich automobilem přelétl šestimetrový ještěr.

Učitelka Bryantová prohlásila: viděla jsem jeho kostru, vystupovala černě na pozadí šedivých per. Toto svědectví je velice zajímavé, neboť v té době se všeobecně mělo zato, že pterosauři peří neměli. Jiný svědek zpozoroval že křídla byla složená z mnoha malých dílů, které tvořily blánu, a vypadala jako plná kostí. Také uvedl, jak se tvor vznesl přímo vzhůru a plachtil přímo po vzdušných proudech. Později vědci zjistili, že uvedené svědectví neobvykle koresponduje s jejich nejnovějšími objevy a určitě pozorování brali vážněji. Jednalo se o následující zajímavost.
Až do nedávna si paleontologové mysleli, že pterosauři pouze klouzali vzduchem jako netopýři a v podstatě nebyli schopni skutečného letu.
Tuto teorii však zpochybnila neobvykle dobře zachovaná fosilie pteranodona, nalezená v roce 1988, tudíž 16 let po uvedeném pozorování. V oblasti křídla fosilie byla nalezena úplná síť drobných kostí a stopy po pérech. Vzhledem k tomu, že měkké tkáně téměř nikdy nefosilizují, předpokládalo se, že těla pterosaurů pokrývala holá kůže bez peří. Tento fakt, ať už se to oficiální vědě líbí nebo nelíbí, přidal pozorování na autentičnosti.

Bohužel opět se objevili podvodníci, kteří ve snaze na sebe upoutat pozornost, nebo ve snaze zbohatnout uváděli vymyšlené údaje. Čímž mnohdy zesměšňovali lidi, kteří se snažili poctivě objasnit záhadu.

image1

Jako ukázku častého podvodu předkládám fotografii pteranodona s postavami amerických vojáků. Tato fotografie je hojně publikována, třebaže je dnes její historie jasně objasněna. Jak si pamatuji, snímek byl zaranžován v Kalifornii při natáčení filmu. Šlo snad o jakousi legrácku. Dodnes tuto fotografii mnoho lidí pozoruje s údivem. Je to podvrh.

Kryptozoolog Loren Coleman podrobně zkoumal některá texaská pozorování pterosaurů a dospěl k závěru, že většinou šlo o výplod lidské fantazie. Navržené vysvětlení znělo, že lidé zřejmě pozorovali velké jedince ptáků a plni legend o pterodonech nabyli přesvědčení že jej vidí.

Zřejmě ho v jeho názoru utvrdilo i zveřejnění této historky z Anglie:
Nad yorkshirskými vřesovišti dle svědků létali tvorové podobní pterodaktylům. Zpráv bylo tolik, že se již nedali pominout a zaujali místní úřady. Vysvětlení bylo nakonec jednoduché. Skupina místních modelářů vyrobila maketu létajícího ještěra a vesele jej testovala nad vřesovišti, děsíc přitom domorodce. Tento model postavili na zakázku pro natáčení filmu a byl řízen rádiem.

Já osobně zastávám názor, že v Texasu se jedná o zajímavý případ, ale moc mu nevěřím. Tepuí to je jiné kafe a tady by relativně jistá šance existovala.
Zde bych měl začít s Tepuí, ale myslím, že toto tajemství zasluhuje hodně velký samostatný článek. Zatím teprve shromažďujeme s kolegou podklady, takže pokračování příště.

Links:

link Quetzalcoatlus: Dragon of the Clouds
link Weird Predators Petting Zoo Entrance
link Enigma: More Bizarre Creatures
link ParaScope: Something Strange is Happening!
link Povedené stránky o dracích v češtině


Nahoru

image1
image2

Křídlo pterosaura


image2

Rhamforhynchus gemmingi


image3

Řezba v kameni nalezená v Americe


image4

Mapka oblasti nálezů


Před zhruba 140 miliony lety, tedy v období zvaném křída,se po nebi proháněly tvorové s blanitými křídly, protaženou tlamou plnou ostrých zubů a s dlouhým krkem. Jsou zdaleka tím největším, co se kdy vzneslo do nebes. V rozpětí totiž měřily až neuvěřitelných 18 metrů!!! Byli pojmenováni Quetzalcoatlus.


image6

Obrazek převzatý z
Texas Memorial Museum
image7

Další „šokující“ fotografie, jako obvykle jde o hloupý žertík.