Bishop fish I (Mořský biskup 1)Podle díla R.P. Fourniera: V Baltském moři u břehů Polska a Pruska chytili kolem roku 1433 mořského muže, který měl zcela podobu biskupa s mitrou na hlavě, berlou v ruce a se všemi ornáty, jimiž bývá biskup oděn, když slouží mši svatou. Jeho roucho se vpředu i v zadu lehce zvedalo ke kolenům. Dovolil, aby se ho několik lidí dotklo, zvláště biskupové z tamního okolí, jimž vyjádřil posunky svou úctu, přičemž dobře rozuměl, co se říkalo, ale nemluvil. Když ho chtěl král zavřít do věže, naznačil, že se mu to nezamlouvá, a když biskupové prosili krále, aby ho nechal odejít zpět do moře, poděkoval jim posunky. Když byl po pás v moři, pozdravil všechny biskupy a všechen shromážděný dav, požehnal jim znamením kříže, načež se potopil do moře a od té doby se již neukázal.

Podle: Bernard Heuvelmans – po stopách mořských oblud

Patrik


Nahoru