Lochneská příšera promluvila?


,,Slyším ji!" Technik se vzrušeně sklonil nad ovládacím panelem přístroje. V jeho sluchátkách se znovu ozvala série krátkých, rytmicky opakovaných tónů. Byl konec března a švédská expedice Nessie 2000 dosáhla prvního důkazu o existenci jakéhosi tvora v hlubinách legendárního skotského jezera...

Zprávu o tomto objevu přinesl britský časopis The Sunday Times. Vedoucí expedice Johan Sundeberg v ní uvádí, že jejich výzkumný tým zachytil ony zvláštní zvuky na dvou místech jezera, vzdálených od sebe několik kilometrů. Připomínají cosi mezi "chrochtáním a chrápáním". Svojí frekvencí a modulací se nejvíc podobají zvukovým projevům velryb, mrožů nebo tuleňů.

Švédští badatelé srovnali výsledky svých měření s údají získanými v podobných jezerech ve Švédsku a Norsku, která odpovídají jezeru Loch Ness nejen hloubkou a ledovcovým původem, ale také pověstmi o bájných netvorech v jejich vodách. Pro posouzení objektivity výsledku nechali nahrávky analyzovat v laboratořích pro výzkum podmořského života a dokonce na specializovaném pracovišti švédského ministerstva obrany. Oba vědecké týmy shodně označily předložené nahrávky jako zvuky vydávané živočichem. Podle nich byly zvuky z Loch Ness nejpodobnější zvukům, zachyceným též ve švédském jezeře Seljördsvatnet, ale zněly kratčeji a ostřeji. Tyto rozdíly mohou být dány místními druhovými variantami živočicha nebo odlišnostmi mezi samcem a samicí. Nejspíše by mohlo jít o vzdáleného příbuzného mrože, zřejmě velmi plaché, i když poměrně velké zvíře, které utajeně obývá mnohá hluboká a chladná jezera a to nejen na severu Evropy, ale i v obdobných oblastech Asie a Ameriky. Někomu možná přijde líto, že pravěký ještěr se nám pod vlivem nových poznatků mění v méně atraktivního mrože, ale i existence takového tvora v evropských sladkovodních jezerech je velmi unikátní a záhadná.

Otomar Dvořák, Fantastická fakta 30.srpen 2000 paranormal

Nahoru

Mapka jezera