LeoponLeopon se nazývá kříženec leoparda a lvice. Tito kříženci byly pokusně plozeni v zoologických zahradách v Japonsku, Německé spolkové republice a Itálii. Leopony též produkoval ve svém Tierparku v Hamburgu Karl Hagenbeck. Bohužel z jeho pokusů žádný exemplář nedožil dospělosti. Z tohoto zdroje zřejmě pochází kůže z britského muzea. Též pokus o chov je zaznamenán z Japonska. Fotografie přirozeného páření lvice s leopardem s tohoto japonského zdroje jsou obsaženy v příloze stránky. Tyto fotografie vyvolali opravdu velkou polemiku o možnosti logického vysvětlení jedné z afrických záhad - malých skvrnitých lvů domorodci zvanými "marozi". Velice zajímavá je technika páření leoparda s lvicí a jejich schopnost překonat rozdílnou velikost obou druhů šelem.

Velice úspěšným se stal program Koshien Hanshin parku v Nishinomiya City, Japonsko. Zde došlo k spáření lvice Sonoco s leopardem Kaneo. S tohoto spojení se narodila v roce 1959 dvě mláďata a v roce 1962 dokonce mláďata tři. Tyto mláďata byly vychovávány společně, ačkoliv leopard bývá klasicky, jako velká osamělá šelma, chován osamoceně. Všechny mláďata byly neplodná a poslední exemplář uhynul v roce 1985. Ve věku 15 let. Program chovu leoponů byl velice populární u veřejnosti ale vědecké kruhy tomuto programu příliš nepřály.

Základní rysy těchto kříženců lze shrnout do tohoto stručného popisu. Leopon je větší než leopard a spojuje oba druhy dohromady svým vzhledem. Mají temnější odstín srsti (damasia?) a chomáčkovitý lví ocas. Samcům rostla rozptýlená hříva. Opět se objevila u samic rozporuplnost povahy způsobená samotářskou povahou leoparda a sociální aktivitou lvice. Mláďata lezla po stromech jako leopard a milovala koupání ve vodě. Chované exempláře zcela jistě měli sklon k otylosti, což ale odborníci přisuzují jejich životu v relativně malých klecích, který místo svalů vytvářel tuk. Všechny uhynulé kusy z chovu byly vypreparovány a uloženy v muzeu Tokia. Pouze jediný exemplář byl vystaven v místě pokusu Nishinomiya City.

Existují neověřené zprávy o kříženci samice lva s černým jaguárem jež byl chován společně s křížencem tygra a samice černého jaguára v Maui na Havajských ostrovech. Dle zpráv měl jaglion šedou velkou hlavu s černou hřívou i kolem hrdla, uší a brady. Barva jeho kůže měla tmavě žluto-hnědou barvu a jeho ocas byl zakončen černým trsem chlupů. Měl charakteristické rysy obou předků ve své obličejové masce. Tmavá srst jagliona je připisována jako dominantní zvláštnost jaguára. Fotografie jiného hybrida je uchována v přírodopisném muzeu v Tringu v Anglii. Tento kříženec má lví barvu srsti s jaguářími rozetami a stavbu těla více ovlivněnou jaguárem.

image1

Vážení čtenáři, závěrem tohoto článku se ti opravdu zvídaví jistě zeptají na velice populární téma - zda se vyskytl při křížení leopardů a lvů též černý leopon, bohužel Vás ale zklamu. Pokud mé informace jsou opravdu v tomto tématu kompletně zpracovány, doposud nedošlo k narození černého leopona. Nepopírám skutečnost, že zřejmě vždy byl při všech pokusech pářen klasický leopard a ne jeho pralesní krycí černá verze. O žádném pokusu o křížení černého leoparda (zvaného též občas lidově pardál) s lvicí jsem doposud neslyšel. Jestliže by jste měli nějaké zajímavé informace prosím přispějte k rozšíření tématu.

Nahoru

image2

Pečlivě si prohlédněte tyto obrázky zarážející je zcela jednoznačně projevený cit mezi těmito v přírodě naprosto nepřátelskými tvory. Samozřejmě se nabízí úvaha o logickém vysvětlení fenoménu lvů marozi. Ovšem co ta neplodnost? I ta by se dala možná vysvětlit a to uzavřením pozorovaných kříženců ve stísněném prostoru. Venku v přírodě by tomu třeba mohlo být jinak. A zmíněné rozdílné sociální chování lvů a leopardů se dá též docela logicky vysvětlit. Lví tlupy občas opouští jedinci obou pohlaví, jsou zkrátka lidově řečeno vyhoštěni. Jejich začlenění do nové tlupy či nalezení nového partnera není okamžité a jednoduché. V tomto stavu bez příslušnosti k tlupě by snad mohlo v přírodě k úletu dojít. Samozřejmě pro tuto domněnku není důkazů, ale zcela jistě bych ji nezavrhoval jako nemožnou.