Horský tygrVelice zajímavé zprávy pocházejí z bývalé francouzské kolonie Centrální Afrika. Tato republika s 3,2 miliony obyvatel, složených hlavně ze sudánců a pygmejů, nabyla svoji nezávislost v roce 1960, ale již o pět let později se násilným způsobem ujal vlády diktátor generál Jean-Bedel Bokassa. Právě z těchto let přichází do Evropy první zajímavé zprávy od lovce Christiana Le Noela o tajemném horském tygru.

Noel žil tou dobou již dvanáct let v severní části Středoafrické republiky a byl plně seznámen s přírodou této čarokrásné africké země. Při návštěvách zapadlých horských krajů jej příslušníci kmene Youlou seznámili s popisem neznámé obrovské šavlozubé šelmy, kterou nazývali Koq-Nindji. Stalo se tak při lovu v západním vysokohorské rokly v oblasti Ouanda-Djaile. Starý domorodý stopař při vstupu do rokle objevil velké stopy Koq-Nindji. Lovci se rozhodli stopy sledovat a postupně došli až k tmavé jeskyni. Došli jsme k vchodu do jeskyně a v ten okamžik se ozval ohlušující řev. Domorodý lovec se rozklepal strachy a vykřikl”to je horský tygr , pane! Berem roha! Noel se ovšem nemínil smířit s úprkem a zeptal se domorodce” jaký horský tygr?” “Musíme pryč pane, on je velmi zlý, musíme se vrátit zde je to příliš nebezpečné, zde je jeho doupě”, odpověděl hlasem plným zděšení domorodý lovec.

Noela překvapil strach domorodého lovce, jež mu před pár dny zachránil život při útoku divokého buvola, kdy Noela doslova vytáhl s nasazením života z pod rozzuřeného zvířete. Ale tohoto tvora - obrovské kočky se panicky bál. Přestože se Noel snažil svému průvodci vysvětlit že sebou mají karabinu schopnou usmrtit slona, nepodařilo se mu donutit jej postupovat dovnitř jeskyně. Domorodý lovec trval na okamžitém odchodu z místa nebezpečí.

Při cestě do tábora Noelovi lovec Djemet vyprávěl, že horský tygr je šelma větší než lev s načervenalou kožešinou ozdobenou pruhy bílé a černé barvy, s krátkým ocasem. Její hlava je robusní a ozdobena horní čelisti s obrovskými, zahnutými zuby, podle kterých je šelma snadno rozeznatelná od lvů, či levhartů. Stopař dále vyprávěl, že když byl mladý byl se svým otcem na lovu a ulovili antilopího samce, dle jeho odhadu vážícího kolem 300 kg. Lov však skončil naprosto nečekaně příchodem dvou velkých horských tygrů, schovaných po celou dobu v houštině, na paseku s ležící mrtvou antilopou. Jeden s horských tygrů byl celý černý a druhý s červeno rezavou kožešinou. Jednalo se zřejmě o lovící pár šelem. Černý horský tygr uchopil těžkou antilopu do tlamy a bez větších problémů odnesl kořist lovců.

Další den Noel přemluvil Djemeta aby se vrátili k tajemné jeskyni a vylezli na skálu nad jeskyni. Potichu sledovali, zda se popisovaný tvor vynoří z jeskyně s tím, že se pokusí ho zastřelit. S připravenými zbraněmi dlouho čekali, až se v ústí jeskyně objevil tvor. Noel vystřelil, ale při prohlížení úlovku zjistil, že ulovil pouze velkou kropenatou hyenu.

I přes tento neúspěch Christian Le Noel pátrání nevzdal a nadále podnikl několik dalších pokusů najít horského tygra. Projížděl horské zapomenuté kraje a hovořil s místními lovci. Mnoho z nich vyprávělo že horského tygra na vlastní oči spatřili a že dřív byl daleko hojnějším predátorem hor. Nyní je již spatření těchto velice nebezpečných šelem hodně vzácné.Doplnili i jeho popis o dlouhou hřívu na břiše spadající až na tlapy. Noel též předložil domorodcům obrázek šavlozubého tygra který plně korespondoval s pozorováním domorodců. Ukazoval jim též obrázek lva a leoparda který jednoznačně odmítly. Lovec Youlou který několikrát horského tygra pozoroval, zcela jednoznačně ověřil identifikaci předchozích lovců.

Přesto musím upozornit že Noel nebyl prvním evropanem který na existenci horského tygra upozornil. Stalo se to v roce 1937 francouzem Lucienem Blancou, jež tohoto živočicha zahlédl v oblasti Ubangi-Shari se stejným popisem jako Noel. Též oznamuje že tvor žije v jeskyních ale nazývá jej jiným domorodým jménem a to “ gassingram”. Zcela evidentně se jedná o naprosto stejnou šelmu. Také v sousedním Čadu je tato šelma známa pod jménem “hadjel”. Národy jihu Čadu jsou přesvědčeny že se jedná o lvího boha a jeho maso je léčivé, prý se upravuje podobně jako telecí maso. Tyto národy jsou velice pověrečné a nikdy při zabití lva nesvlékají jeho kůži ve vesnici, bojí se lvích duchů a nikdy nespí u pozůstatků lva. Domorodci též uvedli že hadjel je šelma větší než lev, má hustou srst a obrovské zuby, zadní částí těla připomíná hyenu. Oproti lvům potřebuje větší čas na sežrání kořisti. Brání mu v tom právě jeho dlouhé zuby. Nejčastěji lze tuto šelmu spatřit v lovištích kmene Temki. Je zajímavé, že členové tohoto kmene tvrdí, že horský tygr udivuje a vyvolává strach svojí velikostí, ale je méně nebezpečný než lev.

Občas pozorování horského tygra hlásí i kmeny Kamerunu, kde je nazýván “banweles sananga”, či “coung hadjel”. Tato šelma byla spatřena i na území severního Čadu.
Zcela jistě se nabízí možnost přežití pravěké šavlozubé šelmy.

Jirka 

Nahoru

Img00001.jpg


smilodon.jpg


smilodon2.jpg