Atlaský medvědBěhem období pleistocénu se hnědý medvěd ze Starého světa nevyskytoval pouze v Euroasii, byl rozšířen též ve velké části severní Afriky, kde byl zastoupen poddruhem Ursus faidherbianus. Tato zvířata do nedávné doby obývala severní Afriku, což dokazují zprávy z dob začátků křesťanství a vykopávky ostatků přiložených v lidských hrobech, společně s výtvory této doby. Do konce devatenáctého století se však stav těchto medvědů natolik snížil, že již byly velice vzácní. Jejich výskyt se omezil již pouze na marocké Atlaském pohoří. Podle tohoto pohoří také dostal tento vymírající medvěd své jméno. Ačkoliv na jeho nízký stav měl vliv i lov, hlavním důvodem bylo ničení rozsáhlých pralesů, které ještě v období Říma pokrývaly většinu severní Afriky. Ztráta přirozeného prostředí samozřejmě znamenala postupné vymírání druhu.

Přesto ještě v roce 1830 mohl být prokazatelně spatřen exemplář atlaského medvěda v zoologické zahradě v Marseilles, jako dar od Marockého panovníka Francii. V roce 1841 Edward Blyth, kurátor muzea v Kalkatě obdržel od Angličana jménem Crowther následující detailní popis, který otiskl ve výroční zprávě Londýnské zoologické společnosti. Dovolíme si Vám tuto zprávu předložit:
„Dospělá samice byla menší než americký černý medvěd, ale mnohem robusnější, čumák měla mnohem kratší a širší, ačkoliv byl špičatý. Prsty na končetinách a drápy byly na medvěda nápadně krátké a obzvlášť silné. Srst černá, nebo spíše nahnědle černá a hustá, takřka deset centimetrů dlouhá, v dolních částech oranžově hnědočervená. Čumák byl černý.“
Tento jedinec byl zabit na úpatí Tetuánských hor, asi dvacet pět mil od Atlasu. V této oblasti je to ceněný unikátní druh živící se kořeny, žaludy a ovocem. Šplhá neobratně a vzhledem je velmi odlišný od všech druhů medvěda. Bohužel pokusy o zachování jeho kožešiny byly marné a musela být později vyhozena. Přesto byl v roce 1844 tento ztracený druh základem k popisu přírodovědcem Schinzem který jej pojmenoval Ursus crowtheri dle prvního propagátora.
Potom přicházeli zprávy o spatření atlaského medvěda ve stále menším množství a byly mezi nimi stále větší přestávky. Zprávy se ale čas od času objevují dodnes. Možná že ještě na posledních divokých horských masívech poslední zbytky přežívají. Jestliže ne, znamená to úplné vyhynutí medvědů na africkém kontinentu.

Nahoru

ilustrační foto

ilustrační foto