MacFarlaneův záhadný medvěd - Vetularctos

Oblast výskytu - Kanada.


Záhadný a kontroverzní medvěd z Nového světa se podle záznamů objevil v oblasti Barren Ground v Kanadě. 24 června roku 1864 dva eskymáčtí lovci zabili gigantického medvěda se žlutou srstí v blízkosti jezera Randes vous. O tři týdny později přijel do oblasti polární badatel - přírodovědec Roderick MacFarlane
Pečlivě ostatky medvěda prozkoumal a jeho kůži a lebku zaslal do Národního muzea Spojených států. Zde byly údaje o medvědu zapsány do katalogu a potom na dlouhou dobu zapomenuty.

Do té doby než se exponát kapitálního úlovku dostal do rukou uznávaného amerického profesora Merriama kterého studie ostatků přesvědčili že toto není obyčejný medvěd grizzly. Vlastně že to vůbec není grizzly. Ani zbarvení jeho srsti ani charakter lebky se nezdály shodné s grizzlym. Podle Merriama byly tyto rysy tak rozdílné že dospěl k názoru, že tento neobvyklý medvěd je více příbuzný s medvědem brýlatým a vyhynulým obřím medvědem s krátkým čumákem Arcototherium.
Proto jej označil jako první exemplář nového druhu a rodu medvěda, jenž pojmenoval Vetularctos inopinatus a formálně jej zdokumentoval 9. února 1918. Tento objev měl všechny předpoklady stát se jedním s největších objevů zoologie dvacátého století - naprosto nový druh medvěda podpořený nevyvratitelnými důkazy. Místo toho však kupodivu upadl do úplného zapomnění.

Hlavním problémem je, že pro výzkum je k dispozici pouze jediný exemplář a další Vetularctos nebyl nikdy uloven. Též je velice málo informací o tomto velikém medvědu ve formě zpráv očitých svědků, příběhů nebo legend místních obyvatel.
V debatách na toto téma slýchám též názor, že by se mohlo jednat o křížence grizzlyho a ledního medvěda. Je to opravdu možné, již z hlediska doložení několika autentických kříženců. Dosud se však bohužel nikdo nepokoušel srovnat ostatky MacFarlaneova Vetularcta s ostatky některého známého křížence grizzlyho a ledního medvěda.


Velký exemplář grizzlyho, ale Vetularctos byl podstatně větší.

Nahoru

lebka v Národním muzeu USA

rekonstrukce podoby