Záhada šelmy Nandu

Jsou témata která má člověk rád, ale dosti se bojí vyjádřit svůj úsudek. Teď jsme přesně na toto pro mne jedno z nejoblíbenějších, ale zároveň nejošemetnějších témat narazili. Jedním z nejproslulejších ,ale i nechvalně známých afrických tvorů je medvěd nandi z oblasti Keni. Je to velice dravý a krvežíznivý predátor na jehož vrub je připisováno mnoho zabití domorodců a domácích zvířat v průběhu mnoha a mnoha let.

Veliká osobnost kryptozoologie pan Heuvelmans uvádí svůj názor "je to pravděpodobně neexistující zvíře - složenina které bylo vytvořené ze zpráv popisujících několik naprosto odlišných druhů zvířat, která byla dána chybně dohromady a jejich vlastnosti připsány jednomu druhu tvora. Pan Heuvelmans se domnívá, že jeho části mohly zahrnovat jezevce medové Mellivora capensis, obrovský druh paviána a teď pozor možná i dokonce i dosud žijící Chalicothere (doporučuji čtenářům shlédnout velice pěkný seriál britské televize BBC a pochopíte proč a jak zajímavě pan Heuvelmans přemýšlel) či některé velké skvrnité hyeny Crocuta crocuta.

Velice mě také zaujal názor dalšího známého kryptozoologa pana K.P.N.Shukera který ve své knize "Od létajících žab po okřídlené hady" vyslovil podezření, že predátor Nandu je dravá hyena s krátkým čumákem Hyaena brevirostris. Tento tvor žil před dvěma miliony let až deseti tisíci lety a dosahoval velikosti lva. Vědci se domnívají že byla o mnoho aktivnějším lovcem než současné hyeny. Jeho názor by podporovalo hlášení z oblasti pohoří Nandi o zastřelení hyeny dvojnásobného vzrůstu s dlouhými chlupy. Tělo této hyeny bylo oproti jejím příbuzným druhům jen velmi málo skloněné dolů směrem k zadní části a hlava byla velmi velká. Dosahovala velikosti hlavy lva a byla vybavena velkými masožravými zuby. Bohužel mršina nebyla vědecky prozkoumána.

Upozorňuji též že podobný nebo stejný druh tvora je hlášen též z několika částí západní Afriky tudíž podotýkám záměrně bývalé francouzské Afriky včetně Senegalu.

Nedávno jsem sledoval film který použil legendu o obrovském vlku který terorizoval francouzský venkov předminulého století. S vědeckým pojednání tématu rozhodně film neměl nic společného ale neušla mě jistá myšlenka zakomponovaná do dobrodružně laděného, kýčového děje a to zřejmý názor že se v tomto případě nejednalo o vlka ale podobného tvora. Pochybuji že by francouzský venkovan rozeznal v době ve které žil vlka a dravou hyenu ještě navíc s jinou stavbou těla oproti standardním hyenám.

Ve filmu zazněl názor že zvíře bylo přivezeno z Afriky a Francie v té době měla v Africe velké iniciativy. Stále mě vrtají hlavou spojitosti s Nandu který možná v té době v Senegalu byl početnější. Ale je to bláhovost a fantazie. V příběhu se uvádí že byl zabit velký vlk ale vraždy pokračovali dále.


Převzato z internetu

Zde je článek pana Raka na toto téma. Originál naleznete na http://www.periskop.cz

Požírač mozků

V hornaté a pralesem porostlé krajině mezi horou Elgon a skalními srázy Mau, v kraji obývaném kmenem Nandi,se po léta v legendách udržuje vyprávění o jedné příšeře, která je ztělesněným strachem.

O tomto záhadném tvorovi byla veřejnost informována až v roce 1910, kdy byl při trestní výpravě proti Nandům na náhorní plošině Uasin Gišu spatřen tvor podobný medvědovi. Zpráva se rozšířila rychlostí blesku a zaplavila také evropský tisk. To byl počátek pátrání po Kerýtovi, jak je Nandy nazýván. Je prý velmi divoký a krvežíznivý, v noci vniká do obydlí domorodců a zanechává po sobě hrůzné výjevy. Obětem prý rozdrtí lebky a vysaje mozek! O tomto poněkud morbidním apetitu vypovídají též nálezy čerstvě zabitých hyen, z jejichž hlav zbyly jen rozdrcené lebky.

Ve dvacátých letech nastal největší zájem o toto podivné stvoření. Právě z této doby pochází svědectví dvou Evropanů, kteří za mlhavého rána spatřili zvláštního tvora stojícího na zadních nohách.Měřil zhruba metr a půl. Prý byl podobný medvědu s dlouhou špičatou hlavou, krátkýma ušima, malým ocasem a typickou tmavou, dlouhou srstí.Z nalezených stop bylo možné vyčíst, že má nezatažitelné drápy, dosahují cca 5 centimetrů. Pohybuje se velmi nemotorně, houpavě.Své oběti skalpuje tlapou, což je dalším společným znakem s medvědy.

Kerýt , Šimiset, Šemosit, Iki-misi, Kikam bangve, Sambrúkú, Koddoelo, Šivuverre či Bado- kidogo, jak je nazýván v několika oblastech je natolik spjat s životem domorodců, že o něm lze najít citace v jejich loveckých písních. Afričtí domorodci však nejsou zdaleka jediní, kteří o Kerýtově existenci vědí. Arabové ho nazývají stejně jako medvěda – duba. Římané prý z území dnešní Keni dováželi zvláštní druh medvěda, kterého používali k tolik oblíbeným zápasům v cirku…

Největší záhadou však zůstává jeho systematická příslušnost. Medvědi jsou dosud známi jen ze severu z pohoří Atlas, kam kdysi pronikli z Pyrenejského poloostrova přes Gibraltar.
Již byla vyřčena celá řada hypotéz, od přežívajícího lichokopytníka Chalicotherium, který navzdory svému zařazení má místo kopyt drápy, přes veliké paviány až po rosomáky. Stylem života a krvelačností však mnohé domněnky zcela vyvrací.

Nezbývá než se smířit se skutečností, že Černý kontinent skrývá dalšího záhadného tvora a není zdaleka posledním…

6. srpna 1998, Štěpán RakA tady je zpracována další možnost

Přežívá v keňské oblasti Nandi poslední populace Simopithéka?


Domorodé kmeny žijící v keňské oblasti Nandi podávají svědectví o obrovité šelmě nazvané podle oblasti výskytu Nandi. Je to velice dravý a útočný tvor. Dle jejich popisu který vykresluje téměř mytologické zvíře, vytvořil přední kryptozoolog Heuvelmans několik variant možných adeptů tvora. Jednou z možností je i přežívající populace obrovského paviána Simopithecus jonathani. Simopithecus jonathani byl vrcholem Depertova zákona v němž se hovoří o evolučních řadách při níž se zvyšuje tělesná velikost. Obří formy se nevyskytovaly pouze mezi primáty z nadčeledi Hominoidea. (viz zmíněný Gigantopithecus) ale i u cerkopitekoidních opic.

Jde o tři až čtyři druhy obrovitých paviánů rodu Simopithecus. Tento pavián je velice příbuzný s recentním druhem Theropithecus. Jehož jediným zástupcem je dnes pavián dželada - Theropithecus gelada. Podobně jako gigantopithecus byl i simopithec obyvatel otevřených terénů. Žil převážně v travnatých oblastech při březích řek. Tito obři byli typickými kvadrupedními primáty uzpůsobenými k pozemnímu způsobu života. Na rozdíl od dnešních druhů paviánů měli delší přední končetiny, takže pro jejich stavbu těla je charakteristický jakoby dozadu sražený zadek. Velikostí odpovídali velkým samcům gorily horské.


Nahoru

bestie.jpg

nandi_old.jpg

nandi_hyen.jpg

Chalikoteria - nejpozoruhodnější zvířata třetihor. Velcí býložravci, vzdálení příbuzní koňovitých. Jejich končetiny však nenesla kopyta, ale mohutné srpovité drápy. Chrup vzdáleně připomíná předchůdce nosorožců a tapírů. Vědci usoudili, že se jedná o vývojově starobylou větev, která se na konci třetihor vývojově odštěpila od prvotních kopytníků. K čemu sloužily jeho dlouhé a mohutné ruce s drápy? O tom vedou paleontologové dodnes dlouhé a ostré spory. Miocenní chalikotéria měřila v lopatkách asi dva metry. Proti názoru pana Heuvelmanse uvádím důležitý fakt, že se jedná o býložravce.