Mngwa-nejstrašnější ze strašných

Oblast výskytu - v pralesech jihovýchodní Tanganiky

Břehy vnitroafrického jezera Tanganjika obývá obrovské tajemství - je to záhadná obrovská bezocasá šelma větší a silnější než lev. Jmenuje se mngwa. Domorodci se před ní třesou a jsou skálopevně přesvědčeni o její existenci. Zajímavým faktem je, že v místě výskytu mngwy na jihovýchodním pobřeží Tanganjiky nežije v místních pralesích lev, což vede k domněnce, že byl vytlačen daleko silnějším predátorem. Ačkoliv lev loví a žije ve smečce a tudíž by měl mít vyšší ambice na přežití než mngwa, která dle pozorování žije životem samotářským nebo v páru. Její barva jest šedá, nemá hřívu ani ocas a jak domorodci vypráví má obrovskou sílu, odvahu - nebojí se ani ohně a je neskutečně dravá, nebezpečná.

Evropa se o tomto tajemném tvoru dozvěděla v roce 1922 z hlášení tehdejšího oblastního správce Tanzanie kapitána Williama Hichense. Ten zaznamenal následující události:
Jeden člen místní policie byl nalezen mrtev. Jeho zranění zhruba odpovídalo napadení lvem, ale již mnoho let nebylo hlášeno napadení lvem ve městech. Nebožtík svíral v ruce hrst šedých chlupů. Záhy došlo k dalšímu zabití a u oběti se opět našly chumáče podivné, šedé srsti.
Místní domorodci prohlašovali, že nejde o lva, nebo leoparda, ale o mngwu. Podle jejich popisu se jedná o kočkovitou šelmu velikosti osla, se zvláštním, šedavým zbarvením. Pan Hichens též zaznamenal mnoho Svahilských pověstí a písní, které se o tomto netvoru zmiňují. Domorodci prý zcela jednoznačně odmítli domněnku, že jde pouze o velkého lva nebo leoparda.
William Hichens odeslal vzorky srsti k identifikaci na velitelství. Závěrečná zpráva zněla, že se jedná skutečně o kožešinu, pravděpodobně z nějaké velké kočky. V roce 1937 pan Hichens hlásí další napadení domorodce, tentokrát se šťastným koncem.

Mnoho let se též vypráví příběh o zloději, který sledoval jak mngwa napadla policistu který jej zatýkal a odnesla jej jako králíka do džungle. Dle stop které zkoumali profesionální lovci šelem, tvor dosahoval úctyhodné váhy a velikosti. Poslední dobou, zaplať pán bůh, zprávy o mngwě včetně napadení nejsou hlášeny, takže kdoví jestli ještě tento legendární lidožravý predátor žije. Při novinářském rozhovoru na téma zda je možné aby přežila mngwa odpověděl vědec, že doufá vzájmu lidstva že ne. Bylo by to zajímavé kdyby existovala, ale bydlet v místě výskytu tohoto dravého tvora bych asi opravdu nemusel. Dle zpráv domorodců dosahuje mngwa výšky osla a dravosti tří lvů. Její stopa je mnohem větší než stopa lva. Slovo Mngwa znamená v řeči domorodců - požírač lidí.

To co nazývají mngwou a podle oblastí i jinými dalšími jmény, zřejmě opravdu existuje což potvrzuje nález stop ale občas i obětí uvedených v policejních protokolech tanzanské policie. Vše nasvědčuje že se jedná jednoznačně o kočkovitou šelmu. Možná se jedná o subspécii lva přizpůsobeného životu v pralese, možná přeživšího potomka lva jeskynního (panthera spelaea). Kryptozoologové nejsou jednotní v odpovědi na tuto otázku. Jedni považují mngwu za nový, dosud neznámý druh rodu panthera, jiní připomínají fakt, že v období spodního pleistocienu žila v Evropě obrovská kočkovitá šelma panthera fosilis. Mnohem větší, silnější než tygr sibiřský. A možná právě v pralesech jihovýchodní Tanganiky přežívají poslední zbytky její populace.

Mnoho kryptozoologů též uvádí že lev je zvířetem dosti variabilním v barvách a tudíž by se mohlo jednat pouze o poddruh běžného lva. Ale lev který nemá ocas nemůže být běžný lev a tudíž s tímto názorem nemohu souhlasit. Dle zpráv též rozložení těla a velikost poměru končetin je oproti běžnému lvu absolutně jiná.

Zdaleka ne všichni kryptozoologové se domnívají, že jde o kočkovitou šelmu. Pro zajímavost uvádím že ještě před pěti miliony let ( koncem třetihor - miocénu), žil v severní Africe rod Megistotherium z řádu Hyaenodonta - jedni z největších masožravců mezi savci. Lebka Megistotheria byla velká jako medvěda Kodiaka a šelma dosahovala váhy 900 kg. Tato zvířata lovila i mastodonty. Podle této hypotézy mohlo toto zvíře či jeho potomek přežít a stát se základem pro legendu jménem Mngwa. Kryptozoolog a cestovatel pan Mareš ( z jehož článků jsem čerpal) se domnívá, že podobné úvahy jsou poněkud přehnané.

Nahoru

Oblast údajného výskytu