Záhadné lebkyMuzeum v Ice vlastní velice záhadné exponáty, jedná se o lebky neuvěřitelného tvaru. Již mnoho badatelů rozvíjelo hypotézy o jaký druh člověka se jedná a padala i úvaha, že se jedná o lebky mimozemšťanů. Oficiální vědecké kruhy vesměs uvádí celkem rozumnou teorii, ale nejspíše není stoprocentně pravdivá. V podstatě se stále jedná o otevřenou antropologickou otázku. Lebky byly vykopány v okolí města Ica, pochází z velmi starých hrobů. Deformace těchto lebek začíná na spáncích a od čela pokračuje vlnovitě směrem vzhůru. A tvarově připomíná homoli. Velikost této homole dosahuje až trojnásobné velikosti běžného týla. Oficiální prohlášení vědy obsahuje v podstatě logickou úvahu, nezabývá se nějakým mimozemským původem, ale hledá vysvětlení poněkud prozaičtějším způsobem. Podložené některými zprávami z oblastí jižní Ameriky.

image4

Pamatuji si třeba jako malý kluk, že mi můj otec vyprávěl, že u mnoha jihoamerických indiánských kmenů dochází k tradičnímu tvarování dětských lebek pomocí dvou plochých destiček, které mají děti od útlého věku přivázány na čele a týlu. Rodiče jim tyto destičky bezohledně utahují, aby dosáhly v dospělosti, dle jejich mínění, nádherného tvaru lebky. První bílý kolonizátoři byli těmito praktikami zcela konsternováni a nemohli pochopit proč indiáni těchto kultur tak činí, proč působí svým potomkům obrovskou bolest a utahují, nedbajíce pláče, jejich řemínky s dlahami.
Možná, že tento kult vyvolala dávná přítomnost obávaného, či milovaného boha neznámého původu, který měl hlavu a lebku tohoto tvaru. Teď možná nahrávám na smeč panu von Danikenovi, ale rozhodně to také logiku nepostrádá. Ale já si myslím, že při výzkumu by člověk měl nejdříve vyzkoušet pozemské dedukce a teprve v krajní nouzi připustit možnost vesmírného vlivu.

image5

Takže nejprve se vraťme k oficiálnímu vědeckému stanovisku:" …inčtí kněží si vybírali velmi mladé chlapce a upevňovali jim jejich dosud ne zcela osifikované hlavy mezi vypolštářované dřevěné desky. Pomocí mechanických kloubů se tento lis utahoval a tak se prostor mezi deskami neustále zmenšoval, až se dosáhlo požadovaného tvaru lebky."
Úmrtnost musela být děsivá, ale je zřejmé, že některé děti tuto nesmírně bolestivou proceduru přežily a jak věda sama své teorii přitakává, muselo to tak být, protože jinak by neexistovaly tyto deformované lebky dospělých mužů.

Já jenom jemně upozorňuji, že vysvětlení touto teorií není asi úplně správné. Věda pouze sportovní terminologií odpálila jedovatý míček do autu. Aby veřejnost nebyla lebkami příliš poplašena. Náš velký spisovatel a slavný dobrodruh Otakar Batlička během svého pestrého života měl možnost u indiánských kmenů používajících stahovací destičky pobývat. Dle jeho popisu se nejednalo o tak razantní formování lebek a doporučuji vědcům celou teorii prozkoumat, včetně porovnání s lebkami pralesních indiánů tohoto podivného kultu. Ostatně dosáhnout touto technikou homolovitého tvaru lebky v podstatě nelze.

Batlička se též u pralesních indiánů nikdy nezmínil o vypolštářovaných dřevěných destičkách. Jednalo se o drobné plošné úpravy lebky, ne o obrovské homole. Tyto homole musely také obsahovat obsah, zcela jistě je nevyplňovala vzduchová bublina.
Teorii o sadistickém nápadu inckých kněží též zrovna moc nepřidávají další nálezy podobných lebek ve střední Americe, severozápadě USA a v Egyptě. Jaký to byl kult, co měl vyjadřovat, koho kopírovat? Věda v těchto otázkách takticky mlčí. Proč rýpat v půdě která pro ni není jistá.
Možná, že v té době mohla existovat rasa lidí s tímto tvarem lebky a tehdejší incká kultura s nimi spolupracovala. Mnoho badatelů dnes přehodnocuje možnost propojení dávných kultur, tím by se mohly vysvětlit i egyptské nálezy lebek.
Jestliže by jste se k tématu sami vyjádřili, budeme pouze rádi, pokud nás obohatíte o nové poznatky a názory.

Nahoru

image1

image2

image3

image4