Zpět

Jak by dnes žili neandrtálci?


14, dubna 2004 vyšel v denníku Blesk možná dosti naivní článek „Jak by dnes žili neandrtálci?“. Když jsem ho Robertovi přinesl koukal na mě jak na šílence a vehementně odmítal jeho zveřejnění. Určitě i mě tento článek připadá dosti nereálný, ale zase na druhou stranu teorie které předkládáme se též asi oficiální vědě moc nelíbí, protože je s větší částí ignoruje. Jenže mi se zachováme tak, jak by to mělo být v normálním životě – vyslechneme názor se kterým třeba nemusíme souhlasit ale i tento názor má právo v kulturní společnosti na vyjádření. Takže jen vy sami článek posuďte. Když jsme s Robertem přemýšleli o existenci těchto stránek, revolucionář Robert zcela jasně určil jedním z prioritních cílů, že na těchto demokratických stránkách nebude existovat informační tabu a nevraživost k teoriím hlásajících opačný názor. Zkrátka koukej to panáčku zveřejnit!!!!


Jirka.


(Ale tím sem nemyslel, že musíme zveřejnit každej blábol, vypocenej v okurkové sezóně pro Blesk.)

Robert


Bez Homo sapiens by svět neznal války a ničení přírody.

LONDÝN (int, alf) Země před 40 tisíci lety. Dvě skupiny lidstva bojují v nehostinném klimatu o přežití. Neandrtálci v tomto zápase prohrávají a vlády se ujímá Homo sapiens.


Italští vědci nyní vytvořili unikátní studii, jak by vypadal svět, kdyby bývali zvítězili neandrtálci a Homo sapiens zanikl. Jedno je jasné. Byl by to klidnější a šťastnější svět….


Jak by lidstvo, které by z neandrtálců vzniklo, žilo? V podzemí! Neandrtálci totiž milovali jeskyně, potrpěli si na méně světla. Města, v nichž by lidstvo žilo, by se vybavením nelišila od současných, ale nacházela by se pod zemí.

Existovaly by války? Italští vědci jsou přesvědčeni, že pokud ano, tak naprosto vyjimečně. Neandrtálci žili pokojně, zabíjeli jen kvůli potravě. Jisté prý je, že by nikdy nedošlo k světovým válkám, hrozbě nukleárním holocaustem a terorismu. Příroda by byla rovněž spokojenější. Neandrtálci byli mnohem více spjati s okolím než Homo sapiens. Na Zemi by tedy žilo mnohem více druhů, které byly vyhubeny. V žádném případě by nebyly ničeny deštné pralesy a znečisťovány oceány.


Umění by bylo na úrovni géniů. Neandrtálci milovali malby, jak dokazují nálezy jeskyních obrazů, rádi muzicírovali, což dokazují hudební nástroje z hrobů. Umělecká úroveň jejich kultury by tedy byla mnohem vyšší než nynější. Paradoxně by šlo o inteligentnější kulturu, ačkoliv neandrtálci boj s Homo sapiens prohráli. Měli totiž o 150-200 centimetrů krychlových více mozkové hmoty. Jejich svět roku 2004 by tedy byl kulturní, mírumilovný a šťastný ráj… Já si neodpustím na adresu italských vědců jednu štiplavou poznámku. Ze zápisků arabského cestovatele bin Fadlana který se s největší pravděpodobností s člověkem neandrtálským setkal, víme že se vůbec nejednalo o tak mírumilovnou bytost. Samozřejmě kultura je ovlivňována válečnými konflikty a ty by se určitě objevily často i v idealizovaných dějinách neandrtálských.
Ovšem, v naší kultuře Homo sapiens jsou kritizovány obrovské barbarské výkyvy ale tyto výkyvy by zcela jistě pronásledovali i přeživší kulturu neandrtálskou. Jeden můj kolega používá docela hezký příklad. Dva kmeny neandrtálců žijí na jedné planině. Přes tuto planinu migrují zvířata. Oba kmeny jsou spokojeni a neustále se jejich počet rozšiřuje. Zvířat ubývá v závislosti na nutnosti zvýšených potravinových nároků obou kmenů. Doposud vládla mezi oběma kmeny tolerance, ovšem v této situaci se už jednomu kmeni zdá, že je poškozen lovením lovců druhého kmene v jejich blízkosti. Vzniká majetnické právo a rivalita, právě v tomto momentu vzniká napětí a začíná válka. Bezesporu by své zahráli i lidské ambice, objevili by se vůdci, dobyvatelé, tyrani. Chudá kultura by napadla bohatou ať již ze závisti či hladu. Myslím že by se zachovali zcela stejně jako naše civilizace.Nahoru