Bondova opice.

Oblast výskytu - Střední Afrika.


Ve Střední Africe se nachází jedna z velkých hádanek cryptozoologie. Je jím výskyt nového v podstatě nezařaditelného lidoopa podobného šimpanzům, ale o velikosti velké gorily. Pracovně se mu říká Bondova opice.
Během let vědci studovali několik exemplářů, ale záhada není dodnes vyřešena.

Nedávno v našem tisku proběhla tato zpráva:
Vědci objevili záhadného lidoopa
Washington - Skupina amerických vědců objevila ve střední Africe neznámý druh lidoopa, kterého se nyní snaží identifikovat. Biologové mají k dispozici i lebku tohoto záhadného zvířete, která je dvakrát tak větší než u běžných lidoopů. "To zvíře nevypadá jako gorila a není to ani šimpanz," uvedla pro BBC zooložka Shelly Williamsová, které se podařilo neznámý zvířecí druh natočit na videokameru. Obrázky vzácného druhu lidoopa jsou velmi vzácné. V minulosti jej poprvé zaznamenal fotograf divoké přírody Karl Amman. Pro BBC uvedl, že jej zaujalo, že neznámý lidoop byl větší než průměrná gorila a jeho obličej byl plošší než u většiny známých lidoopů. Také jeho chování je podle vědců v mnohém odlišné. Podle výzkumů neznámí opi spí na zemi v jakýchsi velkých hnízdech. Naproti tomu šimpanzi spí v korunách stromů, aby se mohli chránit před predátory. Podle Williamsové mají záhadní opi jeden zvláštní zvyk - když vyjde na oblohu měsíc, hlasitě na něj houkají. To například šimpanzi nedělají kvůli strachu před hyenami nebo lvy, které by svým křikem mohli přilákat. Vědci však stále nepřišli na to, o jaké zvíře vlastně jde. "Nemůžeme vyloučit možnost, že jde o nový druh či poddruh lidoopa či o zvláštního hybrida," uvedl pro BBC profesor Duane Rumbaugh, přední americký specialista na výzkum opů.

Šimpanz a gorila (Pan troglodytes a Gorilla gorilla) jsou našimi nejbližšími žijícími příbuznými. Navzájem jsou si tak blízcí, že by podle nejnovějších průzkumů mohli náležet jen k jedinému rodu. V tom případě by bylo platné rodové jméno šimpanze (Pan) a gorilla se správně jmenovala Pan Gorilla. A to vše jen proto, že jméno šimpanze bylo stanoveno v roce 1816 - bezmála o 40 let dříve než jméno gorily.

mapa
Oblast výskytu šimpanze a gorily.

Jejich životním prostředím je prales středozápadní Afriky v povodí řeky Konga. Na pravém břehu dolního toku Konga jsou největší oblasti jejich rozšíření, které se navzájem překrývají. Na levém břehu žije v malé oblasti velmi vzácný menší poddruh šimpanz bonobo a na pravém břehu horního toku Konga gorila horská. Dnešní zeměpisné rozšíření afrických vyšších primátů je tedy typickou ukázkou reliktního výskytu ohrožených vymírajících druhů. V případě velice nízkého stavu počtu šimpanzů a goril je pravděpodobné spojení obou druhů a vzájemné propojení linií v druh společný. Odpovídal by tomu vzhled Bondovy opice ale i agresivita, či chování samců velice podobné gorilám.

bondo

Všimněte si nepoměru velikosti s klasickým šimpanzem. Dle sporadicky dostupných informací váha těchto lidoopů dosahuje až 100 kg oproti 60 kg standardního šimpanze a 120 kg standardní gorily. Informace též hovoří o tom, že exempláře dosahují podobné velikosti a mohutnosti jako gorila.

Osobně nezastávám názor, že Bondova opice je nově objevený druh lidoopa, ale spíše připouštím variantu vývojové mutace druhu šimpanze (nebo gorily) v závislosti na změnách prostředí.

vyvoj

Vývojové vztahy nejbližších předků člověka byly stanoveny na podkladě výsledků molekulární biologie, která studuje a vzájemně porovnává různými způsoby bílkoviny příbuzných druhů zvířat. Kombinací této metody se studiem fosilních dokladů v přesně datovaných vrstvách mohlo být odhadnuto přibližné stáří posledních společných předků ve vývoji rodu homo, tedy doba stanovená, kdy se vývojové větve od sebe oddělily.Aktualizace

Dle nejnovějších zpráv se ale zdá, že záhada se nakonec přeci jen vyvětlila:
Předmět Záhadní šimpanzi
Odesílatel: Tracker
Z Konga delší dobu přicházely zprávy o záhadných velkých šimpanzech vypadajících jako kříženec gorily a šimpanze.
Dnes byla zveřejněnan zpráva, že tito tvorové byli identifikováni jako známý poddruh šimpanze ( Pan troglodytes schweinfurthii) - na základě mitochondriální DNA. Nejedná se teda o žádný nový druh ani poddruh, nicméně mají některé neobvyklé znaky (velikost, chocholka na hlavě...)

Více na http://www.news24.comNejvzdálenějším předkem člověka je gibbon, jehož linie se odštěpila již před 24 miliony let. Linie orangutana se oddělila před 12 miliony let. Linie gorily a šimpanze před osmi miliony let. A australopithek před 4 miliony let. Ze schématu zároveň vyplývá, že našimi nejbližšími příbuznými jsou gorila a šimpanz.

Pro bližší informace k tématu uvádím, že šimpanzi jsou zdaleka nejpopulárnější mezi lidoopi a bezesporu nejinteligentnější ze všech zvířat všeobecně. Mezi lidoopi jsou nejmenší, i když svou velikostí přesahují všechny ostatní primáty.
Do rodu Pan počítáme dva druhy - šimpanze a bonoba. Větší z obou druhů je šimpanz, Pan troglodytes. Dospělí samci jsou 110-130 cm vysocí a váží 50-80 kg. Samice jsou menší, jejich výška bývá 95-110 cm a váha maximálně 50-55kg. Kůže šimpanze je pod tmavou téměř černou srstí pleťově zbarvená. Obličej má barvu pleťovou, nahnědlou, nebo někdy zcela tmavou. S přibývajícím stářím je však odstín zbarvení kůže obličeje vždy temnější.
Šimpanzi žijí v tropické západní a rovníkové Africe, kde vytvářejí tři zeměpisné řady - rasy. Od Guineje až po pravý břeh řeky Niger žije šimpanz západní Pan troglodytes verus. Od Nigeru směrem na východ a jihovýchod se vyskytuje šimpanz temnolící alias šimpanz čego čili pravý Pan troglodytes troglodytes jehož hranice rozšíření je vymezena pravým břehem řeky Kongo a systémem řeky Ubangi. Dále na východ žije na pravém břehu Konga až po oblast velkých středoafrických jezer šimpanz Schweinfurthův (alias šimpanz východní) Pan troglodytes schweinfurthii. Jednotlivé rasy se liší v detailech stavby lebky , ve zbarvení tváře a uší a ještě v některých dalších znacích.

Bonobo, Pan paniscus je menší než šimpanz. Výška starých samců bývá kolem 95 cm a jejich váha se pohybuje kolem 30-40 kg. Samice jsou vysoké asi 80 cm a o 5-10 kg lehčí. Černá srst kryje stejně zbarvenou kůži, pouze mláďata mají kůži světlejší. V šedočerném nebo černém obličeji bonoba vynikají masově nebo špinavě červeně zbarvené rty. Celkovou stavbou těla je bonobo útlejší než šimpanz. Netvoří se mu také čelní pleš, svaly nozder jsou větší, ušní boltce menší a samci nemají krátký světlý vous, typický pro některé druhy šimpanze. Bonobo má také výraznější licousy které dělají jeho tvář širší. Bonobo je také monotypickým druhem takže nevytváří žádné geografické rasy. Žije výlučně na levém břehu Konga a jižní hranici jeho výskytu tvoří říční systém řeky Lukenje. Mezi bonobem a šimpanzem existují i další rozdíly.
Lebka bonoba má menší a méně výrazný nadočnicový val, okrouhlou, vysokou a úzkou mozkovnu a poněkud strmější obličejovou část. Hlas bonoba se odlišuje od hlasu všech forem šimpanzů, je vyšší a skládá se z poněkud jiných vokálních prvků. Mezi oběma druhy existují i rozdíly v chování a psychickém založení. Velice zajímavý je také fakt, že šimpanzi bonobo, na rozdíl od ostatních lidoopů, při páření kopulují tváří k sobě. A konečně další významný rozdíl byl prokázán moderními laboratorními metodami. Výzkum krve lidoopů a člověka, který před lety prováděl Dr. Schmitt ukázal, že existují rozdíly mezi bílkovinným složením krevního séra šimpanze a bonoba. Navíc se ukázalo že bonobo je jediný lidoop jehož krevní sérum neobsahuje žádné protilátky proti krvi lidské. Je tedy jediným lidoopem, jemuž by mohla být bez nepříznivých následků provedena transfuze lidské krve.

Na šimpanze a bonoba je tedy nutno nahlížet jako na druhy které jsou nesporně blízce příbuzné a které měly společného předka. Dlouhá geografická izolace kterou způsobil veletok Kongo, pak vedla k vytvoření specifických znaků, jež vyústily v odlišnost na úrovni druhů.
Pokud jde o potravu bude pro Vás asi překvapením zveřejněná studie anglické badatelky Jane van Lawick-Goodall jež prováděla po dlouhé měsíce přímo v přírodě uprostřed šimpanzích tlup. Tato badatelka zjistila fakt že v přírodě mají šimpanzi vyloženě masožravé tendence. Nepožírají pouze hmyz a malé obratlovce, ale za kořist jim slouží i dost velká zvířata.
Nezřídka zabíjejí a požírají dokonce i opice, například guérezy, paviány a kočkodany. Badatelka která konala své pozorování na řece Gombe navíc dodává, že existují také dva ověřené případy, kdy šimpanzi v této oblasti unesli děti Afričanů, očividně jako kořist, protože když bylo jedno z mrtvých dětí vyproštěno z moci starého šimpanze, byly jeho údy částečně snědeny.
Možná že někteří lidé budou šokováni skutečností, že šimpanzi jsou schopni požírat lidské děti. Pokud jde o šimpanze, člověk není v jejich očích ničím jiným než tvorem, který se příliš neliší od paviána. Více otřesné by patrně mělo být, že na mnoha místech jeho rozšíření, považují lidé maso šimpanze za pochoutku.


Links:

link Podobněji o šimpanzích na neviditelném psu: www.neviditelnypes.cz
link Lidoopi: www.lidoopi.cz

Nahoru


Bondova opice - vzácný snímek.


v porovnání se šimpanzem


detail hnízda Bondovi opice


odlévání stop


další exemplář?


a několik lebekOdvrácená tvář krás výzkumu tajemných zvířat - sbírání fekálií. Například sovětská výzkumnice Kofmannová rozborem zjistila že trus almase obsahoval 53 pecek třešní a chlupy z chlodavců. Bohužel i toto patří k výzkumu záhadných tvorů.
Gorilla gorilla.Vpravo Pan paniscus, vlevo Pan troglodytes.Šimpanz se dle posledních výzkumů DNA z 99 procent geneticky shoduje s člověkem.
Máme rádi zvířata ?
Je smutné, že i toto je častý obrázek (ne)lidského chování