Yowie

Oblast výskytu: Australie

Další z australských bytostí - Yowie, (australský Yetti), není ve skutečnosti nějaký nový fenomen, vzniklý snad případným kopírováním historek o sněžném muži. Zmínky o něm se objevují v legendách "Období snů" neboli "Dreamtime" aboriginského folklóru. Domorodci pro něj měli řadu různých jmen, nejznámější z nich: Noocoonah, Doolagahl, Quinken a Yahoo. Mulgawie Yowie měl dokonce alegorický vůz na jarním průvodu v Laidley.

První oficiální zpráva o spatření opičího muže bělochy pochází z roku 1790. Vyšla v lokálních novinách v malém vesnickém městě - dnešní Sydney. V polovině 19 století jsou hlášeny časté případy pozorování z mnoha částí země. V těchto letech došlo k značnému nárustu setkání s yowiem, pozorování bylo hlášeno ze všech míst Australie. Noviny a časopisy začaly psát o oznámených případech. Ve většině těchto zpráv, byl tvor popisován jako "opice" nebo "opičí muž." Několik případů:
V Západní Austrálii roku 1852, 3 běloši popisovali setkání s tvorem, který připomínal opici. Duben 1871, muž jménem George Osbourne viděl gorile podobného tvora seskakovat ze stromu a při tom postrašit jeho hřebce. Hlásil mohutné stvoření porostlé černými chlupy, vysoké kolem 5 stop. Stejně je popisován i v pozdějších případech pozorování, prakticky dodnes.

Náhlý nárůst spatření yowiho v tomto období, lze jen obtížně vysvětlit. Je třeba si uvědomit, že komunikační prostředky byli v této době velice skromné a těžko tedy mohlo jít o davovou psychózu. Určité teorie hovoří o masivnich změnách v životním prostředí, spůsobených bělochy.
Podle četných svědectví se jednalo o plachého, nočního tvora. Nejčastěji byl zpozorován v lesnatých a křovinatých oblastech, s dobrou možností úkrytu. Někteří svědci popisují i velké oči, červeně či žlutě zářící ve světle měsíce. V případě nočního tvora by to bylo vcelku pravděpodobné, ostatně oči goril také ve tmě červeně svítí.

Podle jedné z teorií by mohl Yowie být potomkem nižší vývojové větve humanoidů, kteří původně obývali australský kontinent, a byli postupně vytlačeni nynějšími aboriginy. Ve zdejších rozsáhlých pralesích, jeskynních komplexech, nebo jiných prostorách zdaleka nedotčených člověkem by jistě nebyl pro takový druh problém stále ještě přežívat a vyhýbat se bližšímu styku s civilizací. O jeho existenci nasvědčují nalezené stopy, některé byly dokonce odlity do sádry, a mnohá pozorování, poslední zcela nedávno letos v NSW a Qld. Přesvědčivé fotodokumentace se však, i vzhledem k noční aktivitě tvora, stále nedostává.

Links:

Australské stránky nejen o Yowie: http://www.yowiehunters.comJunjuddi-australský divoký muž

Oblast výskytu: Queensland - Australie

V roce 1994 se v australských novinách objevili zprávy pocházející z queenslandské pahorkatiny Carnarvon Gorge o malých chlupatých bytostech nazývaných lidově Junjuddi. Domorodci jsou s jejich existencí již dlouho seznámeni avelice často byli viděni i bílými osadníky. Dle popisu jsou asi jeden metr vysocí, mají dlouhé končetiny jako opice s lidským tělem a podlouhlou hlavou. Dorozumívají se jazykem podobným kdákání slepic. Jejich stopy jsou srovnatelné se stopou pětiletého dítěte. Jejich srst dle popisu svědků má hnědou barvu. Dle svědectví správce národního Carnarvonského parku nejčastěji je dokumentován jejich výskyt nedaleko od pramene řeky Maranoa. Jedno z vysvětlení jejich existence je, že by se mohlo jednat o starověké lidi kteří osídlovali Austrálii před příchodem domorodců a přistěhovalců.

Nahoru

Fotograficky zdokumentované stopy Yowieho z posledních let. Zajímavá je přítomnost šestého prstu.