Tarzan - věčná rozepře zoologů

Přesto, že se jedná o jednoho z nejlépe zdokumentovaných živočichů, přední přírodovědci stále tápou. Vznikly dvě teorie o jeho původu a rozepře znesvářených táborů neustále nabývají na intenzitě. ( Podle posledních zpráv již došlo i k případům fyzického napadení. )
První skupina prohlašuje, že se jedná o podruh šimpanze lysého, argumentujíc typickou pozicí levého nadočnicového oblouku, druhá strana ostře hájí zcela opačný názor. Podle jejich tvrzení jde pouze o abnormálně velkého mravenečníka stromového. Svůj názor obhajují pomocí nápadné podoby čenichu a celkovým držením těla. Dle mého názoru má však na mravenečníka přeci jen příliš malý ocas. Svůj názor si ovšem musíte vytvořit sami.

Další z nově objevených mutací - tarzan alkoholikus.