Zpět

Ledový muž

Slavný ledový muž dobrodruha Francka D.Hansena, byl Bernardem Heuvelmansem identifikován jako člověk neandrtálský. Dle pana Heuvelmanse výška tvora činila od 150 cm do 165 cm. Zadní část lebky byla rozražená a vytékal z ní mozek. Při výzkumu skleněné rakve byl cítit pach mrtvoly v rozkladu.

F. Hansen uváděl několik verzí získání exponátu a svým úmyslným zkreslováním pravdy vyvolal nedůvěru vědeckých kruhů a veřejnosti k objevu.

Jeho první verze získání mrtvoly zněla, že tvor byl nalezen japonskými velrybáři v ledovém bloku, kteří jej vylovili a prodali jednomu obchodníku v Hongkongu.
Verze dvě zněla: tvora jsem ulovil v blízkosti jednoho minnesotského jezera ( verze zřejmě vznikla ve strachu z obvinění z nezákonného obchodu s mrtvolou - kterou ještě ke všemu vzal kdoví kde ).

Pan Hansen se původně živil jako válečný pilot US Air Force. Válčil v Korei a Vietnamu. Po návratu se objevil s exponátem. Padala podezření, že svůj zdroj obživy nechal nezákonně dopravit z Vietnamu jako mrtvého vojáka v rakvi opatřené cedulkou neotvírat. Takto byly označeny rakve s velice poškozenými těly padlých vojáků. Tato cesta prý byla využívána k pašování drog mafií.

Nedávno jsem četl zprávu důstojníka US Army o nenadálém střetnutí s podobnými tvory při boji a jejich usmrcení. Možná se mohlo jednat o jednoho z těchto tvorů. Později pan Hansen původní tělo vyměnil za voskovou kopii a argumentoval tím, že musel exponát vrátit majiteli, jednomu americkému miliardáři. Tělo prý měl pouze zapůjčeno. Badatelé žádali o pomoc policii ale ta bohužel zareagovala moc pozdě a nebo i to je možné - tajně a dnes je tělo prozkoumáno a uloženo na místě známém pouze hrstce zasvěcených odborníků.

Názor profesora Bergiera ve věci člověka neandrtálského a jiných humanoidů.

JACQUES BERGIER (1912-1978), vzděláním chemik, vědec širokého záběru, proslavený několika významnými pracemi o chemii a elektronice. Po většinu života se však věnoval spíše publicistice a popularizaci - zabýval se především hranicemi a mezními oblastmi vědeckého poznání. Spolu s Louisem Pauwelsem vydával časopisy Planeta a Encyklopedii Planety. Je autorem několika vynikajících knih zabývajících se záhadami a tajemstvími. Byl také jedním z největších světových odborníků na sci-fi, postupně řídil několik edičních řad této literatury a zasloužil se značně o její popularitu. Je též spoluautor slavné knihy "Jitro kouzelníků"

A okamžitě uhodím imaginární hřebíček na hlavičku, zmíním proč jsem právě šokující vyjádření pana Bergiera vybral a použil. Ve své skvělé knize "Les Extra-Terrestres dans l'Histoire", vydané v roce 1970, autor zaznamenal možná nevědomky pro nás velice zajímavé informace. Tyto skutečnosti jsou o to zajímavější, že autor patřil opravdu k blízkým přátelům pana Heuvelmanse a zjevně byl o průběhu vyšetřování informován více než veřejnost. Sdělené informace konkrétně v případě ledového muže jsou až zarážející proti oficiální pozdější verzi. A mohou případu dát zajímavou spojitost s jiným nezávisle popsaným případem registrace mrtvé člověku podobné bytosti. Ale necháme hovořit pana profesora a později provedeme pokus o rekonstrukci zajímavé souvislosti. Informace pana Bergiera mě donutili opět oprášit uzavřené téma "Ledového muže" které jsem již považoval za ztracené na věky věků, tak ztracené jako rakev s mrtvolně páchnoucím tělem neándrtálského člověka.

…. je záhodno vzít v úvahu, zrovna tak jako je v rámci řady pokusů zaměřených na měření inteligence a zvídavosti našich civilizací záhodno vzít v úvahu veškerá neobyčejná zjevení. Mezi těmito zjeveními si zasluhuje zvláštní zmínku člověk neandrtálský, objevený v Americe Bernardem Heuvelmansem a Yvanem Sandersonem. Ihned podotýkám, že oba zmínění vědci by nepřijali způsob, jakým vykládám to, co zažili. Na počátku roku 1969 oba velcí odborníci na "strašlivého sněžného muže" a jiné humanoidy, jací se vyskytují, či domněle vyskytují na naší planetě, přijdou při cestě po Spojených státech na pouť a spatří boudu, kde stojí: "Nejstarší člověk všech dob uvězněný v ledovém krunýři". Vešli tak trochu proto, že neměli co jiného na práci, a v kusu ledu spatřili mrtvolu neandrtálského člověka se stopou po kulce na hlavě. Je snad zbytečné říkat že v době neandrtálského člověka nebyly střelné zbraně známy! Majitel boudy, jménem Hansen, je poměrně ochoten spolupracovat: nechá je fotografovat a vysvětluje, že bytost uvězněnou v ledu zakoupil v Číně. Vědci mu nabízejí za jeho atrakci obrovskou částku peněz, nejprve odmítá, potom však souhlasí. Když se oba antropologové vrací s penězi, které poskytl Smithsonův institut, muž i se svým kusem ledu je pryč. Vydají se je hledat - marně. Přitom ale není právě snadné úplně zmizet, zvlášť když vás po celém území hledá FBI, a vy jezdíte s kusem ledu o dvanácti metrech krychlových s mrtvolou neandrtálce uvnitř. To není právě ten druh předmětu kterého si lidé nevšimnou. Studium zvětšených fotografií ukazuje že jde skutečně o neznámý druh pračlověka, odpovídající přibližně tomu, co víme o člověku neanrtálském. Zranění střelou je nepopiratelné. Bytost patrně dovezli do Spojených států touž tajnou cestou, kterou se vozí drogy, a do záležitostí byla zapletena mafie. Heuvelmans dostal řadu výhružných dopisů. Ledový blok a jeho obsah jsou prohlášeny za národní památku, což FBI umožní zahájit oficiální pátrání. Některé úřady dávají aféru do souvislosti s šířením epidemií a prohlašují, že tento předmět, ilegálně dopravený do Spojených států, s sebou přitáhl virus hongkongské chřipky.


Trajler, v němž byl "záhadný ledový muž" vystavován F.Hansenem na mnoha místech v USA.

Podle mého názoru neandrtálce nenajdeme, právě tak jako krysy v pokusném bludišti nenajdou sýr, který experimentátor vytáhl háčkem do třetí dimenze. Heuvelmans a Sanderson mi řekli, že jejich tvor prý byl nalezen, když plaval usmrcen výstřelem pušky - v Beringově úžině. A podle nich žije na jedné či druhé straně průlivu kmen doposud žijících neandrtálců. Při vší úctě kterou chovám k oběma antropologům nemohu tuto hypotézu připustit: oba břehy Beringovy úžiny jsou neustále střežené vojenské prostory s radary a ostrahou která se zde přímo hemží. Aby zde byl kmen neandrtálců, je stejně nepravděpodobné, jako hledat je na chodbě Pentagonu nebo ve sklepení Kremlu.

Nahoru

Další nekvalitní fotografie.